Let’s talk legal
algemene voorwaarden

 
 
poppy-homepage-header3.jpg
 
 
 
 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de 1-op-1 coachingstrajecten, workshops, trainingen, groepsprogramma’s en andere producten van Studio Align to Shine.


Definities

1.  Studio Align to Shine, onderdeel van Janita Naaijer Productions, gevestigd op Kloosterplein 2201 KG in Noordwijk onder KvK nr. 123456.

2.  Klant: degene met wie Janita Naaijer Productions een overeenkomst is aangegaan.

3.  Partijen: Janita Naaijer Productions en klant samen.

4.  Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, 1-op-1 coachjingstrajecten, workshops, trainingen, groepsprogramma’s en andere online producten en programma’s van Janita Naaijer Productions.  

2.  Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.  Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Aanbiedingen en offertes

1.  Aanbiedingen en offertes van Janita Naaijer Productions zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2.  Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 

3.  Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.


Prijzen en betalingen

1.  Alle prijzen die Janita Naaijer Productions hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief reiskosten.

2.  Alle prijzen die Janita Naaijer Productions hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Janita Naaijer Productions te allen tijde wijzigen. 

3.  Betaling geschiedt in een of meerdere termijnen zoals vooraf schriftelijk is overeengekomen met de klant of via de website is gecommuniceerd in het geval van een online aanschaf.


annulering

1.  Nadat de klant akkoord is gegaan met de offerte of betaald heeft voor een online product, workshop, training of groepsprogramma, is het niet mogelijk om deze aanschaf te annuleren.

2.  Indien een klant onverwachts verhinderd is voor een 1-op-1-coachingsafspraak kan deze afspraak kosteloos worden verzet naar een ander tijdstip, mits de klant dit minimaal 2 werkdagen voordat de afspraak plaatsvindt kenbaar maakt aan Janita Naaijer Productions.

3. Indien een klant onverwachts verhinderd is bij een live workshop of training kan de klant zich altijd kosteloos laten vervangen door iemand anders. Mits dit uiterlijk 2 werkdagen vantevoren aan Janita Naaijer Productions is doorgegeven. Deze regel is niet van toepassing op groepsprogramma’s die zijn aangegaan voor een duur van 1 maand of langer.

4. Janita Naaijer Productions heeft het recht om workshops, trainingen en groepsprogramma’s te annuleren indien het minimaal aantal aanmeldingen zoals gecommuniceerd via de website niet wordt gehaald. In dat geval vindt er volledige restitutie plaats van het cursusgeld.


Heb je vragen of opmerkingen?
Mail me dan op contact@aligntoshinestudio of bel naar 06 1888 22 35.