Leuk dat je benieuwd bent naar mijn disclaimer. Dit is ‘m

 
 
poppy-homepage-header3.jpg
 
 
 
 

Op het gebruik van deze website zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.


ZORGVULDIGHEID
Studio Align to Shine, onderdeel van Janita Naaijer Productions, streeft ernaar om op de website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Janita Naaijer Productions niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Ook kan het voorkomen dat de informatie op de website zonder voorafgaande toestemming of aankondiging op een later moment wordt aangevuld of gewijzigd.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Janita Naaijer Productions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Janita Naaijer Productions en de gebruiker van de website ontstaan.


 

HYPERLINKS
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Janita Naaijer Productions heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Janita Naaijer Productions aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle informatie op deze site is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectuele eigendomsrecht tenzij anders is aangegeven. Dat geldt zowel voor teksten, illustraties, logo’s, foto’s, beelden, modellen en infographics. Niets van deze uittingen mag op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Janita Naaijer Productions daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.